FØRLAND: Sjelden flott tomt nær sjøkanten på Eikelund

Eikelund, tomt 6

Tomt 698 m²
Boligtype Boligtomt
Eierform Fast
Prisantydning kr 900 000

Beskrivelse/detaljer

VIDEOPRESENTASJON: https://vimeo.com/166819403 Tomt 6 ligger i område C i reguleringsplanen. I område C er det godkjent for oppføring av eneboliger med tilleggsleilighet. Her følger et uttdrag av reguleringsbestemmelsene som er vedlagt salgsoppgaven i sin helhet: Område C: - Tillatt bebygget areal (BYA) må ikke overstige 30% av tomtas nettoareal. - Gesimshøyde må ikke overstige 6m. Mønehøyde må ikke overstige 9m. Høydene skal måles som i teknisk forskrift. - Garasjer på inntil 50 kvm. Fellesbestemmelser: - Takvinkel på boligen skal ligge mellom 0 og 45 grader. - Det skal på egen eiendom anlegges 2 biloppstillingsplasser per boenhet. - Frittstående garasjer kan plasseres inntil 2 meter fra regulert veikant/fortau når garasjen står parallelt med denne. Dersom garasjen står vinkelrett på regulert vegkant/fortau skal avstanden være min. 6 meter. Det skal være snuplass på egen grunn. - Gjerder og forstøtningsmurer skal ha maks 0,5m høyde og plasseres min. 0,5m fra regulert veikant. Kommunen kan etter søknad godkjenne gjerder og forstøtningsmurer over 0,5m. ANNEN INFO: GASS: Feltets tomter er knyttet til et gass-distribusjonsnett som eies av Norsk Gassnett AS. Det er felles tank for propangass anlagt i området ved kommunens kloakkpumpestasjon beliggende ved utkjøring til småhåthavnen. Boliger som føres opp på tomtene plikter å knytte seg til gassnettet og opprette abbonnement og fremføre inntak til yttervegg og evt. legge gass inn i bolig. Det vil tilkomme en fast abbonentavgift på ca. 250,-300,- pr måned. Gass betales etter forbruk. Det vil ligge stikkledning med gass frem til tomtegrensen. Tomteeier / byggherre må føre ledning inn til abbonementsskap på yttervegg. ELEKTRISK / FIBEROPTISK: Elektrisk forsyning vil bli lagt frem til tomtegrensen for hver tomt. Det antas at det vil ligge trekkerør for fiberoptisk kabel integrert på strømkabelene eller som separat rør. Altibox vil være leverandør av bredbånd/fiberoptisk tilknytning. Etablering av fiberoptisk kabel og abbonement må hver tomtekjøper selv stå for.

Beliggenhet

Nydelig beliggenhet på nyetablert byggefelt på Eikelund. Fint beliggende med flott utsikt sørover utover Førlandsfjorden og mot vest. Sol fra morgen til kveld. Barnevennlig beliggenhet med barneskole og barnehage like i nærheten. Førland båtforening ligger like nedenfor.

Adkomst

Fra Aksdal: Følg E-39 sørover mot Kårstø, men ta av mot venstre etter få kilometer fra Aksdal, ved skilt merket med "Førland". I bånn av bakken følger man veien til høyre og får da tomtene på venstre hånd.

Parkeringsforhold

På egen tomt.

Diverse

- Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom. - Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner.

Omkostninger

Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr 525
Tinglysning skjøte kr 525
Total kr 1 050

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.


Oppdragsansvarlig

  • Megler Vidar Opheim
  • Tittel Megler
  • E-post vidar@em-a.no
  • Mobil +4792662816

Del dette