Profilert nærings-/utviklingseiendom - strategisk beliggenhet - gode leieinntekter - stor tomt 12.213 m2 - BTA 2.750 m2

Varden 25

Tomt 12213 m²
Boligtype Kombinasjonslokaler
Eierform Fast
Byggeår 1960
Prisantydning kr 19 900 000

Innhold / standard

Næringsbygg som har 4 ulike lokaler, men med 3 brannseksjoner. Bygget er i hovedsak på 1 plan, men har en mindre kjeller med garasje/tilfluktsrom. I tillegg er det et loft, men dette har liten bruksverdi. Bygget er pr dags dato benyttet til Kontor, butikk, bilverksted og ledig salgslokale. Sum BRA pr etasje; Kjeller 170 m2 BTA / 149 m2 BRA. 1. etasje 2.450 m2 BTA / 2.391 m2 BRA. 2. etasje 130 m2 BTA / 123 m2 BRA. Seksjon 1, 1 etg, 86 m2 BRA; Gang, venterom, kontor x 2 stk, pauserom og wc. Seksjon 1, 2 etg, 123 m2 BRA; Forsamlingslokale, kjøkken, wc, bod og teknisk rom. Seksjon 1, Vest, 90 m2 BRA; Gang, wc x 2, kott, garderobe, teknisk rom og kontor felleskap. Seksjon 2, Kjeller, 149 m2 BRA; Gang/lager (tilfluktsrom ca 24 m2 BRA), teknisk rom og garasje. Seksjon 2, 1 etasje, 866 m2 BRA; Butikklokale / lager. Seksjon 2, loft, (200 m2); Disponibelt loft. Seksjon 3, 1 etg, 544 m2 BRA; Verksted m/ kontor, lakkeringsrom, wc, bod og sluse. Seksjon 4, 1 etg; 805 m2 BRA; Butikklokale, kontor x 5 stk, wc, bod, lager, vaskerom, garderobe og pauserom. Sum arealer 2.750 m2 BTA / 2.663 m2 BRA. Tegninger og angitte arealer/bruk av disse kan avvike noe fra slik bygget fremstår. Bygget bærer generelt preg av elde og slitasje. Bygget har generelt passert forventet levetid og en større oppgradering av hele bygget må generelt forventes både innvendig og utvendig. Tilstand på bygget tilsier generelt at bygget selges som et renoveringsobjekt og feil og mangler ved bygget kan ikke påberopes jf. takstrapporten. Selger kjenner ikke til at det er forurensning i tomtegrunnen. Kjøper vil, dersom forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvar for all forurensning som eksisterer på eiendommen.

Beliggenhet

Næringseiendom strategisk og profilert beliggende på Svehaug, langs E134 og aksen mellom Haugesund sentrum og Raglamyr,

Adkomst

Kjør E134 fra Karmsundgata mot Raglamyr, og ta av til venstre ved skilt Svehaug og så broen over E134. Deretter første vei til venstre v/ Ford og så venstre etter ca 120 meter.

Parkeringsforhold

Store, asfalterte parkeringsarealer på eiendommen. I tillegg noen garasjeplasser i kjeller,

Diverse

Tilfluktsrom (ca 24 m2) i kjelleren er bygget for å verne mennesker som oppholder seg på eiendommen, ved eventuelle rivning av bygget må det søkes om å fjerne dette. (Rommet er utdatert og anses ikke som tjeneste dyktig) Det er for øvrig ikke krav til tilfluktsrom i nye bygg pr dags dato, men dette kan allikevel kunne kreves pga eksisterende. Grenselinjer på bilder montert av fotograf er for å gi et inntrykk av hvor grensene går, men er ikke nøyaktig angitt. Avvik må påregnes ut fra disse illustrasjoner. Selger er jf. energimerkeforskriften ansvarlig for å inneha gyldig energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattest for dette bygget.

Omkostninger

2,5% dokumentavgift kr 497 500
Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr 525
Tinglysning skjøte kr 525
Total kr 498 550

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.


Oppdragsansvarlig

  • Megler Niels Christian Hald
  • Tittel Avdelingsleder Næring
  • E-post niels@em-a.no
  • Mobil +4792806410

Del dette