Landbrukseiendom med jakt, skog, gratis vann (!) og flott beliggenhet - BUD MOTTATT!

Haukakvamsvegen 60

Tomt 661059 m²
Boligtype Landbrukseiendom
Eierform Fast
Soverom 4
Byggeår 1966
Prisantydning kr 2 790 000

Beskrivelse/detaljer

- Våningshus fra 1966 med 4 soverom, stue, kjøkken, bad, wc, fryserom, lager og sy-rom. Må renoveres. - Eldre driftsbygning som bør renoveres eller brukes som lager. - Hønsehus/lager på 114 kvm. Garasje fra ca 1900. Utløe i beite. - Eiendommen har gratis kommunalt vann! - Jakt med 1 årlig hjort og 1 rådyr. - Avtale om sanduttak med Ølen Betong AS. Megler har kopi.

Innhold / standard

Gårdstunet ligger fritt og fint til. Det er opparbeidet hage og uteområde rundt våningshus. Driftsbygningene ligger vis-a-vi våningshuset. Eiendommen er knyttet til offentlig vann på driftsbygninger og våningshus med avtale om gratis kommunalt vann. Avløp går til slamavskiller. Det har ikke vært drift de siste 15 årene - og jorda blir i dag utleid, bygningene brukt til lager. VÅNINGSHUS: Opprinelig bygget i 1966. Grunnflate 70 kvm. Oppført i bindingsverk med 10 cm isolasjon. Betongheller til taktekke. Kjeller i betongblokk, grovkjeller som er oppdelt i rom. Disse rommer vaskemaskin og boder brukt til oppbevaring. Veggene er ikke platet eller pusset. 1. etg. har kjøkken, stue, gang, bad, wc, fryserom og 1 soverom. Loft inneholder 3 soverom, lager og sy-rom. 2lags vinduer, kledning, vannopplegg og elektrisk er fra 1966 (skrusikringer). Det er ikke foretatt noe oppgradering siden boligen ble bygget. Utvendig er boligen greit vedlikeholdt og nymalt ut, innvendig bærer boligen preg av byggeår og trenger oppgradering. DRIFTSBYGNING STORFE: Driftsbygning er oppført på slutten av 1800-tallet. Senere påbygget i flere etapper første halvdel av 1900-tallet. Gjødselskjeller i gråsteinsmur, overbygg i grindhuskonstruksjon. Taktekke hovedsaklig av eternitt, med noe eldre ståltak og skifer. Det er lekkasje i deler av taket. 1 betongsilo 4 meter diameter og 1 tresilo 4 meter diameter - overbygg fra 1980-tallet over siloer. I tillegg 2 mindre mursteinssiloer. Kledning er gammel delvis moden for utskifting. Husdyrrom med landkum, plass til 8 kuer. Oppstalling for sau i gammel gjødselskjeller, utbygg for oppstalling av ungdyr. Ingen deler av bygningen egner seg for oppstalling av husdyr i dag. Vurdert som lager, eller rivingsobjekt. HØNSEHUS/LAGER: Tidligere hønsehus, i dag brukt som lager. 19 x 6 m, 114 kvm. grunnflate. Ringmur, gulv og vegger i betong, trereisverk til overbygg med stålplater på tak. Stålplater tak er av nyere dato. Delvis noe fuktskader i tak og takkonstruksjon er oppstøttet inne i bygget. Smårutete enkeltglass vinduer. Bygget er passer som lager for redskaper og utstyr. GARASJE: Oppført rundt 1900, grindkonstruksjon med stålplatetak. Vegger er skiftet og av nyere dato på 3 sider. Jordgulv innvendig. Foldeporter ut mot gårdsveien. Godt vedlikehold og fungerer som lager for småmaskiner m.m. UTLØE: Enkelt bygg plassert i beite, for oppbevaring og lager. Grindkonstruksjon, gammelt stålplatetak. GRATIS VANN: Sandeid vassverk (nå Vindafjord kommune) har avtale om ledninger og areal til pumpehus/trykkbasseng på eiendommen. Vindafjord kommune opplyser i følge takstmann at eiendommen har fritt (gratis) vann som kompensasjon for dette. JAKT: Det er i følge landbrukstakstmann 1 årlig hjort og 1 årlig rådyr på eiendommen. AVTALE OM SANDUTTAK: Det er inngått avtale med Ølen Betong AS om uttak av sand på eiendommen. Avtalen regulerer hva som kan gjøres, hvordan det eventuelt skal gjøres, hva som skal betales og når med mer. Kjøper plikter å lese og forstå avtalen som gis til budgiver før et bud blir bindende. Takstmannen har lest avtalen, men har ikke økt taksten. Dette kan likevel representere en fremtidig verdi for kjøper som er greit å få med seg. Gården ligger fint til med utsyn over Sandeid, men det må påregnes oppgradering av både driftsbygning og våningshus. Det foreligger landbrukstakst fra Tveit Regnskap på kr. 2 800 000,-.

Beliggenhet

Gården ligger på platået Håland/Haukakvam i Sandeid i Vindafjord kommune. Like ovenfor Sandeid sentrum. Eiendommen grenser ned til Hålandselva - og har utsikt over Sandeidsfjorden (ikke fra bolighuset). Gården har veitilknytning til Fv743.

Adkomst

Fra Sandeid sentrum følger man fylkesveien mot Sauda rett over broa i sentrum. Ta så til venstre opp Haukakvamsvegen. Følg veien opp til toppen av bakken og man får tunet rett frem. Bolighuset er merket med "Til Salgs" skilt.

Parkeringsforhold

Parkering på egen tomt.

Oppvarming

Vedovn i stue. Elektrisk oppvarming. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

Diverse

- Hvitevarer på kjøkkenet medfølger ikke i handelen. - Kjøper er gjort kjent med at eiendommen selges på vegne av dødsbo og at selger er arvinger. Kjøper er dermed innforstått med at selger har begrenset kunnskap om eiendommen generelt. - Eiendommen oppfyller kravene til å være en odelseiendom, men det finnes ingen odlinger per i dag. - Det er boplikt. En kan søke om utsettelse for 5 år. - Det er driveplikt. - Eiendommen er registrert i kommunen med SEFRAK minne. - Selger er ansvarlig for at boligen er energimerket ved salg. Det foreligger imidlertid ikke energimerke for denne boligen.

Omkostninger

Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr 525
Tinglysning skjøte kr 525
Total kr 1 050

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.


Oppdragsansvarlig

  • Megler Vidar Opheim
  • Tittel Megler
  • E-post vidar@em-a.no
  • Mobil +4792662816

Del dette