Stor og byggemoden industritomt sentralt beliggende i forhold til Rogfast byggingen

Odland næringspark, Gismarvik

Tomt 7643,4 m²
Boligtype Næringstomt
Eierform Fast
Prisantydning kr 4 290 000

Beskrivelse/detaljer

- Eksisterende vei nesten helt til tomtegrensen. Det er også godkjent å flytte innkjørsel til FV 744. Kontakt megler for kopi av godkjennelsen som også inneholder en del krav i den forbindelse. - Vann, kloakk, strøm og brannkumme lagt frem til tomtegrensen. - Selges byggemodent. - I følge selger har flere næringsdrivende allerede vist interesse for å leie areal i forbindelse med arbeid på Rogfast. Rogfasttunnelen vil gå fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune og vil bli rundt 25 km. lang.. I tillegg skal det bygges en arm på ca. 2 km. opp til Kvitsøy. E39 Rogfast vil bli verdens lengste undersjøiske veitunnel. Tunnelen vil også bli den dypeste i verden ca. 360 m.u.h. - Området antas også å bli attraktivt med tanke på omfattende utbygging av tilstøtende næringsområde på Gismarvik. - Tillatt byggehøyde er 2 etasjer. Utnyttingsgrad tillatt er 50%. Man kan lage nettinggjerde inntil 2,5m høyt rundt eiendommen om man vil. - Det foreligger forhåndskonferanse med kommunen om bygging av et lagerbygg datert 25.05.2018. Megler har kopi av dokumentasjonen. - Bruksklasse av den kommunale veien ved Odland Industriområde er BK 10, det samme som fylkesveien. - Det kan også medfølge kjøpet noen maskiner som er kjøpt inn til jobben som uansett må gjøres der. Dette inkluderer Volvo hjullaster, vibrator vals, borerigg og gaffeltruck sidelaster.

Beliggenhet

- Korte avstander til T-Forbindelsen, Rogfast, Haugesund, Karmøy og sørfylket. - Odland Industriområde ved Gismarvik i Tysvær kommune ligger ca. 9 km nordvest for Kårstø, ca. 1km sør for Haugaland Næringspark. - Tilkomstvei er kommunal vei med BK 10 standard (samme tillatte aksel, boggi og tot. vekt som på fylkesvei. - Avstand fra dypvannskai på Gismarvik ca 2,5 km. Avstand Håvik via T-Forbindelsen er ca. 9 km. Avstand Aksdal senter ca. 18 km. - Naboeiendom mot nord er utleid til Mesta som har oppdrag i forbindelsen til Rogfast. Naboeiendommen mot sør driver mekanisk verksted, sveising, rør og hydraulikk.

Adkomst

Fra krysset ved siden av Mjåsund bro på E39 tar man mot Gismarvik. Kjør ca. 2 km og tomta ligger da på høyre side mot Labbavannet.

Parkeringsforhold

Svært gode parkeringsforhold.

Diverse

- Det er ikke odel/konsesjon på denne eiendom.

Omkostninger

Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr 525
Tinglysning skjøte kr 525
Attestasjonsgebyr kr 172
Total kr 1 222

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.


Oppdragsansvarlig

  • Megler Vidar Opheim
  • Tittel Megler
  • E-post vidar@em-a.no
  • Mobil +4792662816

Del dette