En helt unik eiendom med ca 4 km strandlinje, 6000 mål - boligtun på en nydelig plass - flott utsikt - Store muligheter!

Indre Åsarøyvegen 90

Tomt 6033600 m²
Boligtype Landbrukseiendom
Eierform Fast
Prisantydning kr 3 150 000

Beskrivelse/detaljer

- Eiendommen er en landbrukseiendom med jord-, skog-, og utmarksarealer. Bygningsmassen er preget av omfattende oppgraderings- og vedlikeholdsbehov. - Eiendommens jordbruksarealer er utleid til 2021 (kan avsluttes). Det er jaktrettigheter for hjort (7 i 2019) og rådyr (7 i 2019) samt småviltjakt på eiendommen. Det er også rett til kilenotfiske etter laks. - Det kan være potensiale for utbygging av minikraftverk og uttak av stein/fjell på eiendommen. - Eiendommen har ca. 4,3 kilometer strandlinje. - Tradisjonelt stort våningshus bebodd inntil høsten 2018 med eldhus og sagbygning. I tillegg et tun i Dalen med bolighus (jakthytte) og løe. 1/3 part av tradisjonell Stølshytte ved Stølavatnet. - Verditakst foreligger fra Tveit Regnskap på kr. 3 150 000,-.

Innhold / standard

Kraftverk: Åsarød minikraftverk (1,9 Gwh) fikk i 2007 tillatelse til bygging og drift av minikraftverk i Åsarødnå (elv som renner gjennom eiendommen)). Tillatelsen ble forlenget i 2012. Frist for igansetting var 11.09.2017. Det var avtale med ekstern utbygger i en periode. Denne avtalen ble oppsagt i september 2017. Det er tidligere også avklart med NVE at et kraftverk oppstrøms Åserødåna minikraftverk må søke konsesjon. Det er ikke søkt konsesjon. Våninghus: (BTA kjeller 50 kvm., Hovedetasje 112 kvm., Loft 112 kvm. Totalt 274 kvm) Ukjent byggeår. Var tidligere eiers bolig frem til høsten 2018. Huset står på betong- og natursteinsmur, tømret, utvendig kledd med trekledning og har betongpanner på taket. Oppvarming med varmepumpe - fyringsforbud i pipene. Ikke etterisolert. Synlige lekkasjer flere steder. Arvingene mener det stammer fra tiden før skifte av taktekke. Badet ble etablert i 2010 og taktekket ble skiftet i 2005. Eldhus: (BTA 95 kvm.) Ukjent byggeår. Uisolert lagerbygg bygget i flere etapper. Står på natursteinsmur, gulvdekke i tre, betong og jordgulv, tømret vegger/reisverk/teglstein, utvendig trekledning og stålplater på tak. 4 rom. Sag: (BTA 39 kvm.) Sag med elektrisk sirkelsag og sagbenk i tre. Reist med grindverk, trekledd og med stålplatetak. Tun Dalen med bolig og løe: Ukjent byggeår. Utleid i forbindelse med jakt. Natursteinsmur, tømret, trekledd utvendig og stålplatetak. Svært enkel standard. Innlagt strøm, men uten vann og avløp. Utedo. Løa er delvis nedfalt. Jakt og fiske: Eiendommen er med i et jaktvald sammen med nabogården, og all jakt er på egen eiendom/ i eget terreng. P.d.d. 7 hjort og 7 rådyr. I tillegg småviltjakt. Deler av jakta er utleid til ut 2024 (3 hjort og ett rådyr) for kr. 10 000 inkl disponering av huset i Dalen. Eiendommen har kilenotrett for sjøfisk etter laks. Denne er benyttet av 3. part de siste årene, men det antas at det ikke foreligger avtale med binding for ny eier. Stølshytte: På eiendommen ble det på 1980-tallet oppført ei enkel tradisjonell stølshytte ved Stølavatnet. Det blir opplyst at hytta er reist og blir brukt i et sameie bestående av 3 parter. Det er ikke kjent for arvingene at det foreligger skriftlig avtale for bruk og/eller eierforhold. Hytta har 2 rom og blir opplyst å være i normal stand ut fra byggeår. Megler har ikke befart stølshytta. Det antas en eierandel på 1/3. - Generelt har bygningsmassen stort vedlikholds- og oppgraderingsbehov. - Borehull etablert i forbindelse med bygging av Sandsfjord bru. Tinglyst rett for 3 festepunkt å ta ut drikkevann. Uvisst om dette involverer vedlikholdsplikt. Inntak til eget våninghus reguleres manuelt utvendig (da tidligere eier antok at opplegg i huset ikke ville tåle å stå med trykk). - Privat avløp. - Selger har mye bilder fra viltkamera som kan sendes på forespørsel til de som måtte ønske dette.

Beliggenhet

Eiendommens tun ligger i Indre Åsarøy på Ropeidhalvøya i Suldal kommune. Det er ca. 2 mil til kommunesenteret Sand. Eiendommen ligger på en teig som går opp fra Sandsfjorden og opp mot Stølavatnet ca. 400 m.o.h.

Adkomst

Fra Ropeid tar man mot Hebnes og følger veien ca 9 km. Man tar så av til venstre ved skilt merket "Indre Åsarøyvegen". Følg grusveien nedover og følg svingen til venstre og man ankommer inn på tunet. Det er ca. 900m privat grusvei til tunet. Det er uvisst om det er avtale om vedlikholds- og bruksrett for alle / noen av hyttene.

Parkeringsforhold

Parkering på egen tomt.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming med bl.a. varmepumpe. I de rom hvor det på visning ikke er montert panelovner, vil det heller ikke medfølge i handelen.

Diverse

- På eiendommen ligger det 16 fritidsboliger og flere naust. Naustene brukes i dag av fritidsboligene og nabobruk. -Det er gjort avtaler (både tinglyste og ikke tinglyste) med eierne/festerne av hyttene i området. Arvingene er ikke kjent med detaljer rundt dette. Heller ikke om det er avtale om årlig godtgjørelse for f.eks. båtfester, bruk av naust og kai. Ny eier anbefales å kontakte dagens eiere av hyttene og gjøre seg kjent med dette. - Tidligere eier hadde sin båt ved det grønne naustet i Uradalen. - Eiendommen har bl.a også tre tinglyste festetomter. Det er ikke kjent for arvingene at det verken er løpende inntekter eller utgifter til heftelsene. Det anbefales på det sterkeste at ny eier gjør seg kjent med grunnbøkene. - 2 av bygningene i tunet er SEFRAK-registrert. Det er våninghuset. Usikkert om det andre er sagbygningen eller eldhuset. Begge er registrert pga byggeår før 1900. - Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig. - Eiendommen er registrert i kommunen med SEFRAK minne. - Det er ikke odel på denne eiendom. - Hvitevarer på kjøkkenet medfølger i handelen.

Omkostninger

Tinglysningsgebyr pr. panteobligasjon kr 525
Tinglysning skjøte kr 525
Total kr 1 050

Vi gjør oppmerksom på at ovennevnte omkostninger er beregnet ut fra kjøpesum tilsvarende prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.


Oppdragsansvarlig

  • Megler Vidar Opheim
  • Tittel Megler
  • E-post vidar@em-a.no
  • Mobil +4792662816

Del dette